ماجرای مرگ راننده تسلا

یک دستگاه تسلا مدل ایکس با گارد بتنی کنار جاده برخورد می‌کند و راننده آن از دنیا می‌‎رود. راننده به همه هشدارهای تسلا بی‌توجهی کرده و حادثه در دست بررسی است.