۵۰ شرکت تکنولوژی در صف ورود به بورس

با این اوصاف است که در سال‌های اخیر شاهد ورود جنجالی بعضی از استارت‌آپ‌های مهم صنعت تک