اسپیس ایکس اینترنت را فضایی می‌کند!

دو نمونه اولیه ربات-کاوشگری که توسط اسپیس اکس ساخته شده قرار است برای بررسی امکان ارسال اینترنت در فضا اعزام شوند.