پرتاب موفق فالکون هوی توسط اسپیس ایکس

اسپیس ایکس اوایل صبح امروز چهارشنبه توسط سه موشک فالکون از منطقه Cape Canaveral فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد