بایتون، رقیب چینی تسلا

خودروی الکتریکی و هوشمند چینی ها با نام بایتون به زودی وارد بازار دنیا می‌شود