اختتامیه سومین المپیاد تکنسین‌های ایران

سامسونگ برترین تکنسین‌های کشور را در المپیاد اخیر که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد معرفی کرد