بررسی کتاب‌خوان «Kindle Oasis» آمازون

کتاب‌خوان الکترونیکی به‌روزرسانی شده آمازون با نام «Kindle Oasis» برای افرادی که از هر فرصت کوتاهی برای کتاب خواندن استفاده می‌کنند، گزینه مناسبی است.