خود را برای ورود تاکسی‌های پرنده آماده کنید

خودروهای تاکسی مانند پرنده در راه هستند و توسط شرکت های ارائه دهند تا سال 2020 عرضه خواهند شد.