رکورد استارت‌آپ فارادی از فروش اولین خودرو

خودروی استارت‌آپ فارادی با استقبال خیلی خوبی رو به رو شده است و سفارش قابل توجهی در 3 روز اول گرفته است.