چرا «سکویا» برترین شرکت سرمایه‌گذاری است؟

شرکت Sequoia Capital از شرکت‌های مطرح آمریکایی در حوزه سرمایه‌گذاری است. این شرکت که مقر آن در منلو پارک کالیفرنیا قرار گرفته