نقشه و اطلاعات مکانی تهران در دسترس کسب وکارها

بتازگی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران با همکاری شرکت رایانه روژینا به عنوان مجری رسمی خدمات اطلاعات مکانی، اقدام به ایجاد دسترسی به خدمات تبلیغی بر روی نقشه تهران، سرویسهای جستجوی پیشرفته، بانکهای مهم شهری و حتی تصاویر هوایی و ماهواره ای برای شهر تهران کرده است.