جف بزوس هم رویاهای فضایی دارد

جف بزوس مدیر عامل آمازون و موسس شرکت خصوصی بلو اوریجین که برای ارائه خدمات سفر فضایی تلاش می کند، رویاهای خود در مورد زندگی و کار میلیون‌ها نفر در خارج از کره زمین را علنی کرده است.