دانشگاه‌ها از تکنولوژی عقب مانده‌اند

 طی دهه گذشته عرصه کسب‌وکار دستخوش تحولات بسیاری بوده. در نتیجه این تحولات، مهارت‌های نیروی کار و شرایط جذب نیرو نیز تغییر کرده است. در حال حاضر نام شغل‌هایی را می‌شنویم که تا همین چند سال پیش وجود نداشتند، شغل‌هایی مثل دانشمند داده‌ها، مدیر شبکه‌های اجتماعی، سازنده اپلیکیشن و ده‌ها شغل دیگر.