آموزه‌هایی از سفر به سیلیکون ولی

آموزه‌هایی از سفر به سیلیکون ولی -سیلیکون ولی, نازنین دانشور, کنفرانس بریج, کنفرانس پل