نسخه چاپی

روز گذشته رییس شرکت زیرساخت از حمله به زیرساخت‌های اینترنتی ایران خبر داد. در توییت او اشاره شده که حمله به زیرساخت‌های ارتباطی ایران با قدرت دفع شده است. 

توییت رییس شرکت زیرساخت

امروز نیز وزیر ارتباطات از پیگیری حمله اینترنتی به ایران خبر داد و در توییتی نوشت رژیمی که سابقه به کارگیری سلاح سایبری در پرونده‌هایی چون استاکس نت دارد این بار تلاش داشت به زیرساخت‌های اینترنت ایران حمله کند که ناکام ماند. 

توییت آذری جهرمی درباره حمله به زیرساخت های اینترنت

http://itiran.com/node/77967


موارد موضوعی مرتبط