مارک زاکربرگ

پیشنهادها و توصیه‌های اوباما و زاکربرگ به استارتاپها

26 June 2016 ديدگاه 1

همیشه ابزار های جدیدی وجود دارد اما این مردم هستند که در حقیقت تغییر ایجاد می کنند.