شورای رقابت

دفاع از انحصار اسنپ در شورای رقابت

21 اسفند 1396 ديدگاه 11

شرکتهای بعدی چشم دیدن شرکت اولی در یک بازار را ندارند


چراغ سبز شورای رقابت به اسنپ برای حذف رانندگان رقیب

13 دى 1396 ديدگاه 1

تقریبا همه می‌دانند که شرکت اسنپ به رانندگانی که با این سرویس کار می‌کنند اجازه نمی‌دهد تا با سرویس‌های رقیب هم همزمان کار کنند. اسنپ با کنترل تلفن راننده از نصب سایر اپلیکیشن ها ( از جمله اپلیکیشن‌...