گوگل دودل

برنامه نویسی کودکان چیست و از چه زبان‌هایی میتوان استفاده کرد؟

16 آذر 1396 ديدگاه 0

از اولین روزی که زبان برنامه نویسی برای کودکان دنیا معرفی شد 50 سال می‌گذرد. گوگل در این روز در راستای هفته علوم و آموزش کامپیوتری، سرویس «Google Doodle» 50 سالگی برنامه نویسی کودکان را جشن گرفت. در...