شروین پیشه‌ ور

اتهامات اخلاقی به شروین پیشه‌ور سرمایه‌گذار اوبر

10 آذر 1396 ديدگاه 1

وکیل پیشه ور همه اتهامات را تکذیب کرده است