تفریح خلبانان

سرگرمی خلبان‌ها در کابین چیست؟

2 آذر 1396 ديدگاه 2

*این سوال توسط «جو شلتون» خلبان و نویسنده معروف پاسخ داده شده است که در ادامه توضیحات او را به‌طور کامل مشاهده می‌کنید. به‌عنوان یک خلبان هواپیما، در طول پرواز لزوما بر روی صندلی مخصوص خودم در کابین...