نظریه نسبیت

آیا زمان هم به پایان می‌رسد؟

19 شهريور 1396 ديدگاه 0

زمان دقیق مورد نیاز برای رسیدن نور از ماه تا سطح زمین 1.26 ثانیه است. هر 1 ساعت از 60 دقیقه تشکیل شده و جهان هستی 13.8 میلیارد سال قدمت دارد. اینها ارقام ثابت و غیرقابل تغییری هستند که همه انسان‌ها...