المپیاد تهران

مرور ویدیویی بر المپیاد جهانی کامپیوتر تهران

13 مرداد 1396 ديدگاه 0

مروری ویدیویی بر المپیاد بین المللی کامپیوتر تهران ۲۰۱۷ که امروز جمعه به کار خود خاتمه داد