موبایل حین رانندگی

شیفتگی رانندگان آمریکایی به تلفن همراه

30 فروردين 1396 ديدگاه 0

چشم‌ برداشتن از جاده بیش از 2 ثانیه، احتمال تصادف را تا 20 برابر افزایش می‌دهد.