مغز و احساسات

مغز چگونه احساسات را خلق می‌کند؟

29 فروردين 1396 ديدگاه 0

مغز همواره در حال تلاش برای تشخیص حس درونی شماست تا انرژی مورد نیاز برای مصرف را تعیین کند