نشانه های بدافزار

10 نشانه هک شدن گوشی

24 اسفند 1395 ديدگاه 18

اگر قبض آبونمان موبایلتان به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده، حتما با اپراتور خود تماس بگیرید