استارت‌آپ فارادی

رکورد استارت‌آپ فارادی از فروش اولین خودرو

8 January 2017 ديدگاه 0

شتاب صفر تا 100 کیلومتر این خودرو 2.39 ثانیه است