احسان طریقت

چند پرسش از وزیر ارتباطات درباره waze

نوشته احسان طریقت 22 اسفند 1395 ديدگاه 0

آیا فرصت معرفی جانشین برای ویز پیش از این وجود نداشت


امنیت اقتصادی، زیرساخت بازگشت نخبگان

نوشته احسان طریقت 22 آبان 1395 ديدگاه 0

یکی ازمهمترین مزیت‌های بازگشت نخبگان بهره‌گیری از دانش و تجربه روز جهان است