photos

از سیرتا پیاز Google Photos

27 فروردين 1395 ديدگاه 40

بسیاری از کاربران از امکانات متعدد این نرم‌افزار قدرتمند بی اطلاعند


اپل: خداحافظ Aperture، سلام Photos

23 بهمن 1393 ديدگاه 0

نرم‌افزار Photos را در رده‌بندی می‌توان چیزی بین iPhoto فعلی و Aperture قرار دا