WanaCryptor 2.0

گزارشی از حمله گسترده یک باج‌افزار

22 ارديبهشت 1396 ديدگاه 1

حمله گستره یک نرم‌افزار باج‌گیر یا باج افزار بسیاری از سرویس‌های خدماتی در حوزه بهداشت و مخابرات در کشورهایی چون اسپانیا، روسیه و اوکراین را تحت تاثیر قرار داده است.  این باج افزار WanaCryptor 2.0...