ویزای H-1B

تاثیر محدودیت صدور ویزای H-1B بر صنعت تکنولوژی

14 March 2017 ديدگاه 0

این محدودیت عرصه را برای حضور شرکت‌های فناوری آمریکایی در بازار رقابت تنگ خواهد کرد