بررسی CES 2017

ترسیم یک سال آینده صنعت تکنولوژی

نوشته شهرام شریف 11 January 2017 ديدگاه 0

تلاش برخی شرکتها ترکیب محصولات هوشمند خانگی با حوزه سلامت و فروش یک راهکار جامع در مقابل عرضه یک تک محصول بود