کمپین

جزئیات ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﺎدﮔﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

28 دى 1395 ديدگاه 0

ﮐﻤﭙﯿﻦ درﺧﺘﮑﺎري ﺑﺎ اﯾﺪهﭘﺮدازي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در راﺳﺘﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ "ﯾﺎدﮔﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ 121 ﻫﺰار اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل در...


تحلیلی بر کمپین هشت میلیاردی «شیپور»

نوشته علی پرند 6 شهريور 1395 ديدگاه 17

دیدن قیمت محصولات چند ده هزارتومانی روی بیلبوردهای چند ده میلیونی کنجکاوی ایجاد میکند


همراه اول و یک میلیارد تومان جایزه ماهانه

9 تير 1395 ديدگاه 469

مشترکان قدیمی‌تر همراه اول شانس بیشتری در قرعه‌کشی دارند


کمپین کیک‌استارتر برای عرضه امن‌ترین رایانه جهان

2 خرداد 1395 ديدگاه 0

به تازگی کمپین کیک‌استارتری جدیدی توسط یک شرکت کوچک به نام Dyc Studio به راه افتاده که مدعی است امن‌ترین سیستم‌عامل جهان را پیش روی شما قرار می‌دهد. در واقع، شرکت یادشده رایانه‌ای را طراحی کرده که به...