وینت سرف

پدر اینترنت و پروژه اینترنت مردم محور

13 March 2017 ديدگاه 0

با اتصال سراسری دستگاه‌ها به اینترنت شاهد خلق موقعیت‌های کاری جدید خواهیم بود


هشدار انیمیشنی گوگل و پدر اینترنت

27 July 2014 ديدگاه 0

نگرانی سرف آنجاست که قرارداد بین وزارت بازرگانی آمریکا و ICANN در سال ۲۰۱۵ به پایان می‌رسد و احتمالا تمدید نخواهد شد.