نجوم

تلسکوپ FAST با بزرگی ۳۰ زمین فوتبال

3 December 2015 ديدگاه 0

FAST مراحل نهایی ساخت را پشت‌سر می‌گذارد