نجوم

تلسکوپ FAST با بزرگی ۳۰ زمین فوتبال

12 آذر 1394 ديدگاه 0

FAST مراحل نهایی ساخت را پشت‌سر می‌گذارد