مقابله واتس اپ و تلگرام

آغاز جنگ واتس اپ علیه تلگرام

1 December 2015 ديدگاه 1

این اقدام بی سروصدا انجام شده است.