سال ۲۰۳۰

دورنمایی از تکنولوژی و کسب‌ و کار در سال 2030

10 آذر 1394 ديدگاه 0

در سال 2030، موفق‌ترین سازمان‌ها و شرکت‌ها از بهینه‌ترین ترکیب ممکن از منابع، حال چه انسان و چه ماشین‌ها، بهره خواهند گرفت.