خانه مدیر کوالکام

خانه ۶۰ میلیون دلاری بنیانگذار کوالکام

2 December 2015 ديدگاه 0

بنیانگذار کوالکام گفته که دیگر این خانه برای او خیلی بزرگ است