بنیانگذار کوالکام

خانه ۶۰ میلیون دلاری بنیانگذار کوالکام

11 آذر 1394 ديدگاه 0

بنیانگذار کوالکام گفته که دیگر این خانه برای او خیلی بزرگ است