المپیاد کامپیوتر

مرور ویدیویی بر المپیاد جهانی کامپیوتر تهران

13 مرداد 1396 ديدگاه 0

مروری ویدیویی بر المپیاد بین المللی کامپیوتر تهران ۲۰۱۷ که امروز جمعه به کار خود خاتمه داد 


ایران در المپیاد جهانی کامپیوتر حضور دارد

23 تير 1393 ديدگاه 0

برندگان این دور به عنوان جوان ترین دانشمندان کامپیوتر جهان نامگذاری خواهند شد.