احساسات

مغز چگونه احساسات را خلق می‌کند؟

29 فروردين 1396 ديدگاه 0

مغز همواره در حال تلاش برای تشخیص حس درونی شماست تا انرژی مورد نیاز برای مصرف را تعیین کند


تشیخص احساسات به کمک عینک گوگل امکانپذیر شد

25 شهريور 1393 ديدگاه 0

بخشی از این برنامه کاربردی شامل ریز دوربینی است که بر روی صورت فرد مقابل مترکز شده و حالات مختلف آن را مورد ارزیابی قرار می دهد و در اندک زمانی به کاربر می گوید که شخصی که در برابرش ایستاده ناراحت،...