آی تی ژاپن

اکوسیستم شبکه‌های اجتماعی در ژاپن

9 آذر 1394 ديدگاه 0

ژاپنی‌ها از فیس‌إوک برای تحقق اهداف شغلی استفاده می‌کنند.