نسخه چاپی

فارس- سیم‌کارت‌های اپراتور سوم با نام "رایتل" و رنگ سرخابی تیره با سبز فسفری به بازار می‌آید.

فارس- سیم‌کارت‌های اپراتور سوم با نام "رایتل" و رنگ سرخابی تیره با سبز فسفری به بازار می‌آید.
یک مقام مسئول در خصوص نام و رنگ تجاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم، اظهار داشت: نام "رایتل" نامی است که برای سیم‌کارت‌‌های این اپراتور در نظر گرفته شده است.
این مقام آگاه افزود: رنگ تجاری این اپراتور نیز سرخابی تیره با سبز فسفری است.
وی گفت: این پیشنهادها در آخرین جلسه هیئت مدیره اپراتور سوم مطرح شده که مورد موافقت اعضا قرار گرفته شده است.

http://itiran.com/node/60576