نسخه چاپی

مهر- یک مقام مسئول در شرکت تامین تله کام با اشاره به راه اندازی اولیه شبکه اپراتور سوم موبایل از توزیع و عرضه تعداد محدودی سیم کارت نسل سوم در شهر کرج خبر داد و گفت: بزودی عرضه تجاری سیم کارتهای اپراتور سوم در این شهر آغاز می شود.

مهر- یک مقام مسئول در شرکت تامین تله کام با اشاره به راه اندازی اولیه شبکه اپراتور سوم موبایل از توزیع و عرضه تعداد محدودی سیم کارت نسل سوم در شهر کرج خبر داد و گفت: بزودی عرضه تجاری سیم کارتهای اپراتور سوم در این شهر آغاز می شود.
شاهین آرپناهی با تاکید بر اینکه تاکنون سیمکارتهای نسل سوم در مجموعه تامین تله کام تست و مورد ارزیابی قرار گرفته بود اظهار داشت: در حال حاضر و با راه اندازی اولیه شبکه اپراتور سوم، این سیمکارتها در خارج از مجموعه تامین تله کام و توسط افرادی دیگر در حال استفاده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد محدودی سیمکارت در کرج توزیع شده و شبکه به بهره برداری رسیده است ادامه داد: خیلی طول نخواهد کشید که توزیع تجاری برای متقاضیان را آغاز کنیم.
مدیرکل ارتباطات تامین تله کام با بیان اینکه به زودی سیمکارتهای تامین تله کام در تهران نیز آغاز خواهد شد در مورد انتخاب نام تجاری برای سیمکارتهای تامین تله کام که برخی از اخبار از درنظر گرفتن نام "رایتل" برای آن خبر داده بودند نیز گفت: هنوز نام قطعی برای این سیمکارتها درنظر گرفته نشده و در حال بررسی چندین انتخاب هستیم اما به طور قطع هیچ نام تجاری تا زمانی که از سوی تامین تله کام اعلام نشود قطعیت نخواهد داشت.

http://itiran.com/node/60502