نسخه چاپی

جواني كه متهم است عكس‌هاي نامناسب 20 دختر جوان را در فيس‌بوك منتشر كرده، از سوي داديار ويژه رسيدگي به جرائم رايانه‌اي تحت بازجويي قرار گرفت.

جواني كه متهم است عكس‌هاي نامناسب 20 دختر جوان را در فيس‌بوك منتشر كرده، از سوي داديار ويژه رسيدگي به جرائم رايانه‌اي تحت بازجويي قرار گرفت.

به گزارش «ايسنا»، مدتي قبل با ردگيري دختري جوان كه عكس وي در اينترنت منتشر شده بود، ماموران به عكس‌هاي بيشتري از وي در صفحه فيس‌بوك جواني 25 ساله به نام شهرام دست يافتند و با بررسي موضوع به دستور قاضي «عبدالرضا طرزي» داديار شعبه سوم دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم رايانه‌اي متوجه شدند كه عكس‌هايي از 20 دختر جوان در وضعيت‌هاي نامناسب در اين صفحه منتشر شده است.

Bookmark and Share

http://itiran.com/node/57838