نسخه چاپی

در پي اعلام تغيير نحوه محاسبه تعرفه مكالمه سيم كارتهاي دائمي و اعتباري ايرانسل بهاي اين نوع سيم كارتها در بازار تا حدودي كاهش يافت و متقاضيان سيم كارت اعتباري بيشتر تمايل به خريد تاليا و يا سيم كارت معمولي دولتي نشان مي‌دهند.

در پي اعلام تغيير نحوه محاسبه تعرفه مكالمه سيم كارتهاي دائمي و اعتباري ايرانسل بهاي اين نوع سيم كارتها در بازار تا حدودي كاهش يافت و متقاضيان سيم كارت اعتباري بيشتر تمايل به خريد تاليا و يا سيم كارت معمولي دولتي نشان مي‌دهند.

فارس به نقل از فعالان بازار، در بازار امروز تهران بهاي سيم كارت دولتي و سپس تالیا نسبت به ايرانسل افزايش اندكي داشت.
در بازار امروز سيم كارت دائمي صفر ايرانسل كه پيش از اين 135 هزار تومان خريداري مي‌شد در حال حاضر حدود 120 تا 125 هزار تومان خريداري مي‌شود.
سيم كارت كاركرده اعتباري اين شركت نيز اكنون 15 هزار تومان خريداري مي‌شود.البته ميزان خريد و فروش سيم كارت ايرانسل نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است.
در بازار امروز استقبال از سيم كارتهاي دولتي و تاليا بيشتر شده است. در بازار امروز تهران سيم كارت‌‏هاي صفر تاليا تا 70 هزار تومان خريد و فروش مي‌‏شود.
بهاي سيم كارت دولتي با كدهاي دو ، سه، چهار، پنج، شش و هفت به ترتيب 500 هزار تومان، 400 هزار تومان، 310 هزار تومان، 325 هزار تومان، 315 هزار تومان و 290 هزار تومان خريداري مي‌شود.
اين در حالي است كه بهاي همين كدها در اوايل ماه گذشته به ترتيب 470 هزار تومان ، 460هزار تومان، 320 هزار تومان، 350 هزار تومان، 320 هزار تومان و 310 هزار تومان بود.بهاي فروش سيم كارت صفر در بازار نيز 10 تا 20هزار تومان بيشتر است.
بهاي خريد و فروش سيم كارت كار كرده نيز 10 تا 30 هزار تومان ارزانتر است.

http://itiran.com/node/52051