نسخه چاپی

ایسنا - رييس سازمان ثبت احوال كشور گفت: سامانه جديد استعلام الكترونيك هويت ملي براي تسريع و تسهيل تاييد هويت و اطلاعات سجلي ايراني افتتاح شده است.

ایسنا - رييس سازمان ثبت احوال كشور گفت: سامانه جديد استعلام الكترونيك هويت ملي براي تسريع و تسهيل تاييد هويت و اطلاعات سجلي ايراني افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر سيد محمدرضا آيت اللهي افزود: پروژه‌هايي كه همزمان با دهه فجر با حضور معاون اول رييس جمهور در سازمان ثبت احوال افتتاح شد در راستاي رويكرد سازمان ثبت احوال كشور به استفاده هر چه بيشتر از فناوري جديد براي تسهيل ارائه خدمات سجلي به مردم، سرعت ، دقت و كيفيت خدمات و افزايش بهره‌وري به عنوان يكي از احكام قانون برنامه چهارم توسعه است.

رييس سازمان ثبت احوال كشور تصريح كرد: افتتاح سامانه صدور شناسانه جديد در تهران براي نوزادان تهراني با بهره‌گيري از نسخه جديد رويه تنظيم اسناد ولادت و صدور شناسنامه مكانيزه است.

وي با تاكيد بر اين كه سامانه جديد صدور كارت شناسايي ملي با هدف تمركز زدايي، افزايش كيفيت و كاهش مدت زمان صدور كارت و افزايش تيراژ صدور كارت با بهره‌گيري از شبكه جديد ارتباطي ثبت احوال (vpn) است، خاطرنشان كرد: همچنين سامانه اينترنتي و تلفن گوياي آخرين وضعيت صدور كارت شناسايي ملي نيز با هدف كاهش مراجعه مردم به ثبت احوال افتتاح شده است.

به گفته آيت‌اللهي، آغاز فعاليت فاز اول مركز داده‌هاي ثبت احوال (ديتا سنتز) براي عملياتي كردن رويه‌هاي سجلي در ثبت احوال نوين و همچنين تسهيل ارتباطات و استعلامات در نظام ارائه خدمات الكترونيك هويت ملي صورت گرفته است.

http://itiran.com/node/50016