نسخه چاپی

ایرنا - مدير اجرايى طرح اينترنتى اسکول نت گفت : تاکنون ۲۰۰ مدرسه در سطح ۱۶ استان کشور زيرپوشش شبکه مدرسه قرار گرفته اند.

ایرنا - مدير اجرايى طرح اينترنتى اسکول نت گفت : تاکنون ۲۰۰ مدرسه در سطح ۱۶
استان کشور زيرپوشش شبکه مدرسه قرار گرفته اند.

عليرضا مسرور روزدوشنبه در نيشابور به خبرگزارى جمهورياسلامى گفت : اجراى
اين طرح از سال۱۳۷۷ با ايجاد يک خط اينترنت از دانشگاه صنعتى شريف به يک
سايت در يکى از مدارس جنوب تهران آغاز شد.

وى افزود : هدف از اجراى اين طرح ايجاد مدلهاى آموزشى موفق و گرايش به
توسعه کيفى به جاى توسعه کمى در آموزش و پرورش است .

او گفت : در اين چارچوب دانش آموزان و معلمان با ارايه آخرين مطالعات و
دستاوردهاى خود در زمينه يادگيرى و تدريس ، تجربيات خود را به ديگران
منتقل ميکنند.

وى افزود : طرح اسکول نت بر روى اينترنت قرار دارد و مدارس ميتوانند با
داشتن حداقل امکانات ارتباطى از قبيل رايانه و ارتباط با اينترنت از اين
امکان استفاده نمايند.

او گفت : تمامى دانش آموزان چه مدارسشان عضو اين طرح باشد يا نباشد مى
توانند به اين سايت مراجعه کرده و آخرين اطلاعات و دستاوردهاى خود را عرضه
و از اطلاعات موجود درآن استفاده نمايند.

وى افزود : بطور مثال دانش آموزان يا معلمينى که علاقه به علوم رباتيک
دارند با مراجعه به باشگاه رباتيک اين سايت از آخرين اطلاعات منتشر شده
استفاده ميکنند.

او گفت : تمامى اطلاعاتى که بر روى سايت اسکول نت قرار ميگيرد توسط يک
هيات علمى تحت نظارت قرار دارد.

وى افزود : دولت براى اجراى اين طرح اعتبارى در نظر نگرفته لذا تمام
طرحهايى که تاکنون در اين چارچوب صورت گرفته ، از سوى افراد نيکوکار تامين
اعتبار شده است .

او گفت : تاکنون طرح اسکول نت در خراسان اجرا نشده اما بر اساس پيگيريها
قرار است با همکارى خانه رياضيات نيشابور نخستين مورد آن در همين شهرستان
ايجاد شود.

http://itiran.com/node/47268