نسخه چاپی

بخش خبر آى تى ايران - كميته فناورى اطلاعات وزارت راه و ترابرى به اطلاع مى رساند كه : سايت اطلاع رسانى پرواز حجاج وابسته به هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران راه اندازى گرديد .
دراين سايت كه در آدرس آن" http://www.hajhoma.comمى باشد ، امكان جستجوى زائرين حج تمتع سال جارى بر اساس نام زائر ، نام مدير كاروان و شماره كاروان قرار داده شده است . كه در صورت انتخاب نام زائر مى بايستى نام و نام خانوادگى و نام پدر را وارد كرد ، آنگاه شماره كاروان و اطلاعات پرواز ( در صورت رزرو جا ) نمايش داده مى شود . در صورت انتخاب نام مدير كاروان ، شماره كاروان به همراه نام مدير كاروان نمايش داده مى شود و در صورت انتخاب شماره كاروان ، نام زائرين آن كاروان نشان داده مى شود .

http://itiran.com/node/45974