نسخه چاپی

بخش خبر آى تى ايران - اين آزمون كه در نوع خود براى اولين بار در سطح كشور برگزار شد به شكل الكترونيكى و كاملا خودكار از طريق سايت اينترنتى آزمونهاى الكترونيكى سازمان آموزش و پرورش خراسان http://quiz.khedu.ir برگزار گرديد.

بخش خبر آى تى ايران - اين آزمون كه در نوع خود براى اولين بار در سطح كشور برگزار شد به شكل الكترونيكى و كاملا خودكار از طريق سايت اينترنتى آزمونهاى الكترونيكى سازمان آموزش و پرورش خراسان http://quiz.khedu.ir برگزار گرديد.
در اين آزمون آزمايشى كه جهت افتتاح فاز اول اين سايت در ساعت 9 صبح روز يكشنبه سوم اسفند برگزار شد حدود 100 نفر از دانش آموزان مدارس استان خراسان به طور همزمان و از طريق آزمايشگاههاى رايانه مستقر در مدارس با حضور مراقب و ناظر در اين آزمون شركت نمودند.
با برگزارى موفقيت آميز اين آزمون و تست سرورهاى سازمان با توجه به هزينه هاى بالاى برگزارى آزمونهاى دوره اى كنكوربا روشهاى سنتى اين آزمون با هزينه اى حدود يكصدم آزمونهاى سنتى و با امنيت و سرعت بسيار بالاتر برگزار گرديد
769.phpe2/fst/var/www/htmlp

http://itiran.com/node/45010