نسخه چاپی

بخش خبر ITiran - شبكه مدرسه بابل (اسكول نت) براى اولين بار در استان مازندران ايجاد شد.
- شهريار شيرخانى (مدير عامل شركت خوش خبر ) در رابطه با آغاز مجدد پايگاه اينترنتى شبكه مدارس (اسكول نت) در بابل توضيحاتى گفت: اين شبكه كه با حمايت مالى خانواده مرحوم نوشيروانى و شركت اطلاع رسانى خوش خبر فراز شمال از طريق بنياد نيكوكارى نوشيروانى بابلى با يك ديدار ساده جناب دكتر وحيد نوشيروانى از مدرسه پسرانه هدايت كه از طرحهاى اجرا شده توسط بنياد نيكوكارى دانش وهنر بود آغاز گرديد. بعد از صحبت و گفتگو با دانش آموزان, فارغ التحصيلان و مسئولين مدرسه تصميم به اجراى همين طرح در زادگاهش شهرستان بابل شدند.كه بعد از گذشت چندين ماه يك ديدار با پسرعمويش دكتر فريد نوشيروانى,كار راه اندازى پروژه پايگاه اطلاع رسانى اسكول نت بابل http://babol.schoolnet.ir را آغاز نمودند.
در ادامه محمد حبيبى (مدير پشتيبانى و هماهنگى شركت خوش خبر بابل) مراحل چگونگى اجراى پروژه شبكه مدارس (اسكول نت) در استان مازندران توضيحاتى به شرح ذيل ارائه نمودند.
مرحله اول :
بازديد از مدارس بابل و تشكيل جلسه وگفتگو با معلمان و مديران , برخى از مسئولين اداره آموزش و پرورش كه در پايان مدارس سبحان و طالقانى , عفاف و فهيما , پويش , فرزانگان , شهيد بهشتى , 410 نوشيروانى و فلاح نوشيروانكلا جهت اجراى طرح اسكول نت پذيرفته شدند.

مرحله دوم : اجراى طرح
1- ايجاد و راه اندازى شبكه LAN در هفت مدرسه به شرح زير:
الف) دبيرستان سبحان ب) عفاف و فهيما ج) 410 نوشيروانى د)فلاح نوشيروانكلا و) فرزانگانر) شهيد بهشتى ز)پويش ر) دبيرستان طالقانى و)الغدير ذ)نيكان
يك دستگاه كامپيوتر سرور – 10 دستگاه كامپيوتر ايستگاه كارى – چاپگر – اسكنر – مودم و … و تجهزات ايجاد شبكه Lan

2- شبكه شبكه اسكول نت بابل كه داراى سرور سايت اسكول نت همراه با تجهيزات شبكه مى باشد كه به همت مديران شركت كامپيوتر و اطلاع رسانى خوش خبر فراز شمال واقع در شهرستان بابل در اين شركت بصورت رايگان نصب و راه اندازى شده و هم اكنون نيز در محل سالن دستگاه سرور ISP اين شركت و بوسيله تجهيزات شبكه آن در حال كار مى باشد. و همچنين اينترنت مدارس تحت اسكول نت بصورت رايگان توسط شركت خوش خبر تامين مى گردد.
- ثبت و نگهدارى فضاى اينترنتى به آدرس http://babol.schoolnet.ir 3-اولين روستاى استان مازندران كه به اسكول نت متصل گرديد.
در دى ماه 1381 به همت شركت خوش خبر فراز شمال روستاى آهنگركلاى بابل بعنوان اولين روستاى استان مازندران با كمك آموزش و پرورش شهرستان بابل و شركت مخابرات استان با حضور مسئولان (محمدى مدير عامل مخابرات و عزيرى مدير سازمان بازرگانى استان و تنى چند از مسولين استانى به شبكه اسكول نت پيوست.
اقدامات انجام شده تاكنون در پايگاه اينترنتى اسكول نت بابل:
1) آموزش دانش آموزان و معلمين و همچنين آشنا كردن آنان با اينترنت
2) شركت در همايش چهارم اسكول نت در تهران و عضويت در iearn جهانى
3) شركت در كنفرانس نهمين نشست معلمين عضو iearn در شهر مسكو سال 2002 در غالب تيم 72 نفره از ايران با ارائه 28 پروژه
4) برگزارى همايش پنجم اسكول نت و iearn ايران در آذر ماه 1381 شهرستان بابل كه با همكارى شركت اطلاع رسانى خوش خبر فراز شمال پروژه سخنرانى online آقاى پروفسور عدالت از انگلستان و راه اندازى سايت ويژه همايش با پهناى باند 128k طى 2 روز برگزارى همايش انجام پذيرفت
5) برگزارى همايش طرح it و ict مديران و معلمان آموزش و پرورش درمركز تربيت معلم بابل . 6) برگزارى همايش ششم اسكول نت كه با حضور 90 كشور جهان در 28 تيرماه الى 12 مردادماه سال 1382 در كشور ژاپن با هدف ارائه پروژه تحقيقاتى در خصوص آموزش و پرورش در كنفرانس بين اللمللى iearn.
و همچنين دو پروژه يكى روش هاى جديد آموزشى براى معلمان و دوستى از طريق هنر نيز ارائه شد كه با استقبال معلمين ديگر كشور ها مواجه شد.

http://itiran.com/node/44764